Dodatni dan dopusta za starše prvošolčkov

Približuje se 1. september, ko bo kar nekaj otrok naših sodelavcev prvič sedlo v šolske klopi.

Z namenom spremljanja svojega otroka v prvi razred osnovne šole, imajo zaposleni na prvi šolski dan v letu pravico do plačanega prostega dneva, ki ga lahko izkoristijo v ta namen. 

Če sta v naši družbi zaposlena oba starša, imata to pravico oba. Prosti dan se obravnava kot IZREDNI DOPUST ( IDO ) in zaposlenim ni odmerjen kot letni dopust, temveč ga posameznik koristi ob nastopu tega dogodka. Delavec dokazuje koriščenje izrednega dopusta s potrdilom o vpisu otroka v šolo.

Ostale novice